synergia
02.11.2019

Formalności związane z prawem jazdy

Formalności związane z prawem jazdy

Zdobycie prawa jazdy wiąże się odbyciem odpowiedniego kursu, przystąpieniem do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz zaliczeniem ich z oceną pozytywną. To jednak nie koniec – by finalnie otrzymać upragniony dokument, należy pamiętać o kilku niezbędnych kwestiach. Różnego rodzaju formalności pojawiają się zarówno przed rozpoczęciem kursu, jak i po jego zakończeniu – co więc należy mieć na uwadze?

O czym pamiętać przed zdaniem egzaminu?

Zasadnicza kwestia to wiek przyszłego kierowcy – by móc zapisać się na kurs (i w efekcie otrzymać prawo jazdy), należy mieć ukończone 18 lat. Dopuszcza się także osoby 17-letnie, które wkrótce osiągną pełnoletność, jednakże w tym przypadku wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Kolejnym krokiem jest uzyskanie tzw. PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Każdy kierowca posiada unikalny nr PKK, który umożliwia szkole jazdy i ośrodkom ruchu drogowego jego łatwą identyfikację. 

Konieczna będzie wizyta u lekarza, który wykonuje badania kierowców (często są oni dostępni w szkołach jazdy). Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego należy przygotować niezbędne dokumenty i złożyć je w urzędzie miasta/urzędzie starostwa powiatowego (w zależności od miejsca zamieszkania). Są to odpowiednio:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • aktualne zdjęcie 
  • orzeczenie lekarskie
  • dowód tożsamości lub paszport (dotyczy cudzoziemców)
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (dla niepełnoletnich)

Co zrobić po zaliczeniu egzaminu?

Po ukończeniu kursu na prawo jazdy oraz zdaniu egzaminów państwowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) przekaże potwierdzenie zaliczenia egzaminów do odpowiedniego urzędu. Należy później pamiętać o następujących czynnościach:

  1. Uiścić wpłatę za wydanie prawa jazdy – opłata wynosi 100,50 zł.
  2. W przypadku płatności w kasie należy zanieść potwierdzenie wpłaty tam, gdzie przyjęto wniosek; jeśli płatności odbyła się przelewem, należy wysłać potwierdzenie przelewu e-mailem na adres urzędu.
  3. Po dokonaniu wpłaty można odebrać gotowy dokument – czas oczekiwania to zwykle 8-10 dni.