synergia
08.05.2019

Jak wygląda kurs na prawo jazdy?

Jak wygląda kurs na prawo jazdy?

Kurs na prawo jazdy to pierwszy krok na drodze do uzyskania uprawnień do prowadzenia samochodu. To normalne, że wiele osób nie wie, jak wygląda takie szkolenie. Właśnie dlatego przygotowaliśmy krótki poradnik, z którego dowiesz się, czego można spodziewać się na takim kursie i jaki zakres wiedzy na nim obowiązuje. Jak wygląda kurs prawa jazdy w Auto-Synergia oraz w innych ośrodkach szkoleniowych?

Jeszcze przed rozpoczęciem kursu

Od kilku lat obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia kursant musi wyrobić PKK, czyli profil kandydata na kierowcę. By uzyskać taki numer, trzeba zgłosić się do lekarza specjalizującego się w badaniach kierowców. Do takiego lekarza można udać się bezpośrednio w siedzibie ośrodka szkoleniowego.

Następnie należy prawidłowo wypełnić formularz wniosku o wydanie prawa jazdy w urzędzie miasta lub w starostwie zgodnym z aktualnym miejscem zameldowania.

Część teoretyczna i praktyczna

Kurs na prawo jazdy powinien obejmować 30 godzin lekcyjnych teorii oraz tyle samo godzin praktyki. Zajęcia teoretyczne powinny być prowadzone w formie wykładu, z elementami prezentacji multimedialnej. Prelegentami mogą być policjanci oraz inni specjaliści z danej dziedziny.

Tematyka zajęć dotyczy takich kwestii jak:

  • przepisy ruchu drogowego i regulacje prawne ważne dla kierowców,
  • radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych na drodze,
  • udzielanie pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych.

Z kolei zajęcia praktyczne to jazda specjalnie przygotowanym pojazdem w terenie, czyli najczęściej w obrębie miejscowości, w której znajduje się dany ośrodek szkoleniowy. Najczęściej podczas ostatnich godzin nauki teoretycznej kursant ma możliwość wyjechania do miejscowości, w której będzie się odbywać egzamin praktyczny WORD.

Egzamin wewnętrzny

Elementem wieńczącym naukę na kursie prawa jazdy jest egzamin wewnętrzny, który musi być przeprowadzany na takich zasadach, jakie obowiązują w przypadku egzaminu państwowego. Kolejność wykonywanych zadań musi być taka sama jak w egzaminie WORD-owskim.

Zaliczenie wewnętrznego egzaminu teoretycznego uprawnia do podejścia do wewnętrznego egzaminu praktycznego. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu w obu częściach uznaje się, że kursant zakończył szkolenie na prawo jazdy i jest przygotowany do przystąpienia do właściwego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.